Nácvik hody

Informace pro krojované – první nácvik pro zájemce o účast na vystoupení krojovaných dospělých proběhne v úterý 20.10. v 19:00 v sokolovně (náhradní řešení u Štrby). Generální nácvik všech neděle 8.11. 16:00 před sokolovnou. Kroje si dospělí zajišťují sami, v případě potřeby je hlavním poradcem v půjčování krojů paní Bezděková (vinařství).